Loading
  • Send inn ditt bønneemne

  • Fjellhamar menighet har en forbønnstjeneste som gjerne vil være med å be for deg, eller andre som du kjenner.
    Her kan du skrive inn det du ønsker vi skal be for, og vi vil ta det med i bønn i en måned.
    Du velger selv om du vil skrive navnet ditt, eller om du vil være anonym. Avsenderadresse vil ikke være synlig, og forbønnstjenesten har taushetsplikt. 

    Jesus sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile».