Kirkekontoret:

Menigheten har kontor i Lørenskog hus. 
Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10:00 - 14:00, onsdag kl 12.00 - 14.00)

Besøksadresse: Festplassen 1, Lørenskog Hus (Inngang A)
Telefon: 23 89 86 28, tast 3, mandag, tirsdag, torsdag og fredag (kl. 10:00 - 14:00), onsdag (kl 12.00 - 14.00)
E-post: fjellhamar@kirken.no
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog

Prestekontoret 
Spørsmål vedrørende dåp og bryllup
Epost: fjellhamar@kirken.no
Telefon: 23 89 86 28, tast 2

Kirkevergekontoret 
Spørsmål vedrørende kirkegården
Epost: lorenskog@kirken.no
Telefon: 23 89 86 28, tast 1 

Menighetskontoret 
Spørsmål vedrørende leie av kirke
Epost: fjellhamar@kirken.no
Telefon: 23 89 86 28, tast 3

Nettside - Skårer menighet
Nettside - Lørenskog kirkelige fellesråd

Kirkens SOS sin døgnåpne krisetelefon: 22 40 00 40


Staben:

Ansatt

Marianne Husby Berg

40405473

marianne@maberg.no

Organist - Fjellhamar

Maria Brabrand

93099707

mb676@kirken.no

Diakon - Fjellhamar

Christina Marie Eikrem

94094324

CE799@kirken.no

Konsulent

Gunn Kari Fjæren Frost

41340432

gf686@kirken.no

Renholder - Fjellhamar

Daniel Kwasi Gyamfi

94724172

Menighetsarbeider - Fjellhamar

Anniken Bye Humberset

47391658

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

bh765@kirken.no

Prest - Fjellhamar

Elisabeth Lund

41361990

el799@kirken.no

Ungdomsarbeider - Fjellhamar

Annette Nordby

41088796

an264@kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider - Fjellhamar

Øystein Skarholm

93094664

os573@kirken.no

Kirketjener - Fjellhamar

Reinaldo Steger

92418161

rs488@kirken.no

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

97114582

ts547@kirken.no


Her finner du oss:

Fjellhamar kirke: Haneborg Alle 11, 1472 Fjellhamar
Lørenskog kirke: Hammerveien 1, 1473 Lørenskog
Kirkekontoret: Festplassen 1, Lørenskog Hus (Inngang A)