Hvem er vi?


Fjellhamar menighet er del av Den norske kirke. Vår visjon: Levende tro og varme fellesskap.


Geografisk rommer menigheten alt i Lørenskog kommune som ligger øst for Langvannet og Losbyelva, fra Lørenskog stasjonsby til Kurland. Medlemsantallet er i dag på omlag 9.000. 

To kirkebygg tilhører menigheten. Lørenskog kirke brukes til gravferd, vielser og noe dåp. I Fjellhamar kirke yrer det av liv alle ukens dager. Barn, ungdom og voksne samles til ulike aktiviteter og fellesskap. Barne- og ungdomsaktivitetene er organisert gjennom en egen organisasjon, "Barn og unge i Fjellhamar menighet", bedre kjent som BUF. 

Menighetens aktiviteter og tilbud

Menigheten har flere ulike gudstjenester. Hver søndag kl. 11, annenhver søndag kl. 17 og fem onsdager i året kl. 18:30. Disse har ulikt preg, men er åpne for alle. Det er ingenting du trenger å vite eller kunne for å delta. 

Menighetens gudstjenester

Vår visjon er Levende tro og varme fellesskap, og vi ønsker alle velkommen til å oppleve og bidra til det. Du kan ha en avklart tro eller være nysgjerrig og spørrende. Du kan være høy eller lav, frisk eller syk, med eller uten familie, innadvendt eller utadvendt. Vi trenger fellesskap med andre, og vi trenger en himmel over livet. I Fjellhamar menighet håper vi du kan finne begge deler. 

Vil du lese mer om Fjellhamar menighet, kan du lese vår strategiplan her