Seniorarbeid


 

Fjellhamar menighet ønsker å skape et miljø for seniorer, hvor man kan få venner, bygge nettverk og delta i meningsfylte aktiviteter. 
Dagens seniorarbeid knytter seg til aktivitetene nedenfor.

Seniorarbeidet skjer i regi av menighetens seniorutvalg. 
Leder: Reidar Kavlie- Borge  Tlf. 900 26 200

Seniortreff vår 2019

Det er seniortreff kl. 11:00, normalt hver tredje fredag måneden, i Fjellhamar kirke. Ulike emner blir belyst. Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+.  Siktemålet med samlingene er å skape en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere. 

Program Seniortreff vår 2019:

  • 18. januar: «Smilerynker – noe å glede seg over» Helle Skogstad Riege, psykolog, Forebyggende psykisk helsetjeneste.
  • 15. februar: Alf Prøysen, ved Steinar Tosterud.
  • 15. mars: Petter Dass, ved Alf Knutsen.
  • 26. april: Frans av Assisis, ved Anne Helene Moksnes.
  • 24. mai: «Løst og fast i en prests tanker…», ved Stein Unneberg.
  • 31.mai «Ut i det blå» seniortur til Son.

 

Som en prøveordning denne våren vil vi ha Bibelundervisningen i Fjellhamar kirke menighetssalen på fredager kl 12.

Bibelundervisning vår 2019

  • 1. februar 2019: «Helvete - finnes det» - Anne Margrete Saugstad
  • 1. mars 2019: "Islam eller kristendom - Samme det?" – Svein Skarholm
  • 29. mars 2019: "Etikk - takk". – Svein Skarholm
  • 3. mai 2019 Matteus 19: Jesus, den rike unge mannen og det umulige. -- Anne Margrete Saugstad  

Kontaktperson: Reidar Kavlie-Borge, tlf .900 26 200

 

Gå-gruppa

Hver onsdag kl. 11:00, i all slags vær, går vi fra Sørlihavna til Losby og tilbake. Vi tar en kaffe og bolle på Losby Gårdskafe. Turen gir mulighet for god mosjon og en koselig prat. Ingen påmelding - du møter bare opp.

Kontaktperson: Reidar Kavlie-Borge. Tlf 900 26 200