Møtested Kirken


Møtested Kirken er en kveldsgudstjeneste, åpen for alle og spesielt tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fem onsdager i året, kl. 18:00. 


Gudstjenesten er et samarbeid mellom menigheter på Nedre Romerike. På vårsemesteret er gudstjenestene i Øvre Rælingen kirke. Høstens gudstjeneste er i Rotnes kirke i Nittedal og adventsgudstjenesten er i Fjellhamar kirke. Syng med oss-koret og korpset Vasshjulet tut og blæs deltar. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. 

Kalender - Tilrettelagte tilbud

Følg Inkluderende kirke på Nedre Romerike på facebook hvis du ønsker mer informasjon der. 

___________________________________
Kari Stray Nordberg
Diakon Skårer menighet
930 84 648
 kn856@kirken.no