G2


G2 er en uformell gudstjeneste med fokus på lovsang, undervisning, nattverd og forbønn.


G2 har vi i Fjellhamar menighet hver søndag fra kl. 17:00-18:30. Den passer godt for alle aldre, men de fleste som går på gudstjenesten er i spekteret mellom 18 og 40-årene. Lovsangen ledes av et band og det tas i bruk både moderne lovsanger og tradisjonelle salmer. 

Kommende gudstjenester

Etter gudstjenesten er det kveldsmat av forskjellig slag og hyggelig prat rundt bordene.  

Ansvarlig for gudstjenesten er undervisningsprest Espen Hægeland. Ta gjerne kontakt.
 

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

95994346

Send epost