Adventsgudstjeneste med lys våken. NB! kl. 12!


Felles nyttårsfest for G1 og G2

 

Velkommen til gudstjeneste på 1. søndag i advent i Fjellhamar kirke på søndag kl. 12.00! Vi tenner adventslyset, åpner stallen og begynner å forberede oss til jul. Organist Maria Brabran med band og solist Marthe Lian Skjælaaen sørger for veldig mye fin musikk og sang. Trosopplærer Øystein Skarholm er på plass med en stor gjeng lys våken barn, inkludert en gjeng fra Skårer, samt en  like stor gjeng ledere som har overnattet i kirken og forberedt gudstjenesten. Det blir nattverd og bønnevandring. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tor Martin Synnes, og etter gudstjenesten er det nyttårsfestkirkekaffe nede. Hvis du ikke vet det fra før så er gudstjenesten 1 søndag i advent med lys våken en herlig fest for hele familien. Så velkommen til store og små! 

Og NB! igjen - gudstjenesten begynner kl. 12!