Årsmøte for Fjellhamar menighet 14.mars 2021


I overenstemmelse med Lov om Den Norske Kirkes ordning og vedtak i menighetsrådets legges årsmelding og regnskap frem for årsmøtet 14.mars 2021, umiddelbart etter gudstjenesten, i Fjellhamar Kirke

Dersom smittesituasjonen fortsatt gjør det vanskelig å avholde møtet fysisk denne datoen, vil årsmøtet bli flyttet til 25.april.
 
Saksliste:
1.Godkjennelse av innkalling og saksliste, valg av ordstyrer,
referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Revisjonsberetning for 2019 fra revisor BDO fremlegges
3. Referat fra årsmøtet 2020
4. Årsmelding fra menigheten
5. Årsmelding fra LFR
6. Presentasjon om spørreundersøkelse om menighetens strategi
7. Informasjon om koronasituasjonen og arbeidet i menigheten
8.Informasjon om arbeidet med korpartiet i Fjellhamar kirke
9. Eventuelt

Velkommen til møtet!