Fest-gudstjeneste 17. mai i Fjellhamar kirke


Lørenskog mannskor kommer og synger

 

Velkommen til festgudstjeneste i Fjellhamar kirke kl. 0930-1015 på 17. mai. Lørenskog Mannskor deltar og gudstjenesten ledes av kantor Anders Fjeld Meyer og sogneprest Tor Martin Synnes. 

Festgudstjenesten er et fast innslag i 17. mai programmet for Lørenskog, og har i mange år vært i Skårer kirke. For å få det stramme og nye tidsporgrammet i forhold til barnetogene til å gå opp ble gudstjenesten i år flyttet til Fjellhamar kirke. Festgudstjenesten starter ikke kl 10.15 som den har gjort før men 0930. Det er ikke en skrivefeil. 

Gudstjenesten er felles for Skårer og Fjellhamar menighet.

Gudstjenesten kan følges digitalt her

Velkommen!