Sorggruppe for gjenlevende partner


Fjellhamar og Skårer menigheter går sammen om å starte sorggruppe 1. februar.

 

Det er normalt å ha sorg etter dødsfall av en som har stått oss nær. Men det kan være godt å få dele denne sorgen med andre i sammen situasjon. For noen kan det være til hjelp å bli med i en sorggruppe. Diakonene i Skårer og Fjellhamar menigheter ønsker å starte en gruppe for enker og enkemenn på nyåret, nærmere bestemt 1. februar. Denne gruppen er også for deg som var samboer eller kjæreste med avdøde. Gruppen er for deltakere over 55 år. Dersom du vil være med i en slik gruppe, eller kjenner noen som kan ha nytte av å delta her, så ta kontakt med diakon Christina (94094324 / CE799@kirken.no). Hun tar kontakt for å avklare om en slik gruppe passer for deg eller den du henviser til. Vi planlegger å ha 7-8 samlinger annenhver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 i Skårer kirke. 

Når vi har avgrenset oss til gjenlevende partner så er det for å begynne et sted der vi vet det er et behov blant flere. Men ta gjerne kontakt om du er i en annen rolle, f.eks. at du har mistet et barn eller et barnebarn, eller at du har mistet en forelder eller søsken, eller andre relasjoner. Så kan vi sammen se hvordan vi kan møte ditt behov, f.eks. om det er grupper i andre menigheter som kan ivarta ditt ønsker om å få bearbeidet din sorg.