ENDELIG kan vi gå med bøsse!


Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Klarer vi å samle 25 bøssebærere fra Fjellhamar menighet? 

 

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  Plan skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

Aksjonen finner sted søndag 24. oktober kl 16.00-18.00. Fjellhamar menighet har som mål å stille med 25 bøssebærere, og det satser vi på å få til!

Sammen med flere andre aktører skal vi forsøke å fylle basen på Kjenn samfunnshus med bøssebærere.

Tar du utfordringen? 

  1. Meld fra til diakonen at du er med! (så vi vet hvem som kommer fra menigheten. Se info under)
  2. Registrer deg på blimed.no

Takk for at du stiller opp for noen som virkelig trenger det!

Spørsmål? Kontakt diakon Christina Eikrem: CE799@kirken.no / 94094324