G2 hver søndag


Fra 29. august blir det G2 hver søndag!

 

G2, gudstjeneste nummer 2 har vi hatt i Fjellhamar menighet gjennommange år. Gudstjenestetilbudet har i stor grad vært ledet av frivillige. G2 har funnet sted annenhver søndag, og selv om G2 er åpent for alle aldersgrupper, har det vært størst oppslutning blant folk under 40 år.

Nå har Borg bispedømme engasjert undervisningsprest Espen Hægeland i et treårig prosjekt i 50% stilling for å videreutvikle dette gudstjenestetilbudet for unge i aldersgruppen 18-30 år. Det betyr at Fjellhamar menighet fra 29/8 starter med G2 hver søndag.

G2 vil fortsatt være et gudstjenestetilbud for folk i alle aldre. Et gudstjenestetilbud med en litt annerledes form enn hva mange er vant med i DNK. Mange beskriver formen som mindre formell, med mer plass til forbønn, lovsang og undervisning. 

Målet for prosjektet er å nå flere unge mennesker i aldersgruppen 18-30 år, som i liten grad finner seg tilrette i DNK gudstjenesteliv. Samtidig vil menigheten være tydelige på at G2 er for alle aldersgrupper.

Vi jobber nå blant annet med å engasjere et nytt lovsangsteam, og vil endre noe på rammene for G2 slik det har vært frem til nå.

Vi er veldig glade for å ha fått denne muligheten og ser med begeistring på høsten og årene som ligger forann.