Diakoni og omsorgsarbeid


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 


Fjellhamar menighet har som mål at diakonien skal prege alle deler av menighetens arbeid. 

Diakoni - Kalender

Les mer om diakoni og noen av tilbudene under.

Kalender - Diakoni